Fysioterapia edistää liikkumis- ja toimintakykyä!

Tavoitteenamme on, että yksilön liikkumisen ja toimintakykyisyyden lisääntyminen ja ylläpysyminen siten, että lapsi/nuori pystyy osallistumaan itselleen tärkeisiin jokapäiväisiin toimiin mahdollisimman itsenäisesti.

Activus Oy on lasten ja nuorten fysioterapiaan sekä muihin kuntoutuspalveluihin erikoistunut terapiakeskus Turussa. Fysioterapiassa autamme monenlaisissa liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvissä pulmissa. Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä sekä mahdollistaa aktiivinen osallistuminen jokapäiväiseen elämään ja arkisiin puuhiin. Jokaisella lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen toimintakykyyn, jossa me haluamme olla tukena.

Terapiakeskuksessamme fysioterapiassa käyvillä lapsilla ja nuorilla voi olla eri syistä johtuva liikuntavamma, reuma, hengityselin- tai lihassairaus, viivästynyt tai poikkeava motorinen kehitys, alaraajaoireita, ryhtipoikkeamia, liikuntaelinkipuja tai päänsärkyä. 

Fysioterapeuttimme ovat suuntautuneet lasten ja nuorten fysioterapian toteuttamiseen. Yritys tukee työntekijöiden ammatillista osaamista ja jatkuvaa kehittymistä säännöllisillä koulutuksilla. Fysioterapeutit työskentelevät tiiminä mentorointi- periaatteella, jolloin tietoa ja taitoa siirtyy terapeutilta toiselle vahvistaen koko tiimin asiantuntijuutta ja osaamista. Toimimme työpareittain, jolloin sijaistaminen on sujuvaa ja varmistamme terapioiden jatkuvuuden. 

Fysioterapiaa lapselle mielekkäässä ympäristössä

Fysioterapeutin luona lapsesi ja perheesi kohdataan kokonaisvaltaisesti ja kuunnellen. Fysioterapialle asetetaan aina yksilölliset tavoitteet yhdessä lapsen/nuoren ja tämän huoltajien kanssa. Terapian tavoitteet ovat konkreettisesti lapsen/nuoren elämään liittyviä sekä saavutettavissa olevia. Fysioterapiassa edetään lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti lapsen ja perheen voimavarat huomioiden.

Terapia voidaan toteuttaa joko Activuksen vastaanottotiloissa,Verkahovin kuntosalilla tai Turun seudun uimahalleissa. Terapeutit tekevät myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä. Tilamme ja välineistömme on suunniteltu tukemaan lasten ja nuorten fysioterapiaa siten, että tutkiminen ja terapia toteutuvat lapselle mielekkäässä ympäristössä, jossa lapsi innostuu toimimaan ja liikkumaan. Tilanteessa edetään lapsen ehdoilla ilon kautta.

Fysioterapeutit toimivat yhteistyössä lapsen lähipiirin ja terveydenhuollon muiden ammattilaisten kanssa.

Lähetteellä tai ilman – tervetuloa!

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Toimimme työssämme aina vastuullisesti lapsen/nuoren etua vaalien, ja tarvittaessa ohjaamme asiakkaan toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle tai julkisen terveydenhuollon piiriin jatkotutkimuksiin. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää ja sovitaan tapaaminen!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Activuksessa kaiken keskiössä on lapsi, joka kohdataan avoimesti, aidosti ja välittävästi. Activuksessa jokaisesta lapsesta iloitaan.

Arjessa on voimaa. Lapsi ja perhe/lähipiiri ovat oman arkensa asiantuntijoita, joilta saamme arvokasta tietoa, jota käytämme terapian suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Jotta terapialla voidaan saavuttaa tuloksia, on terapiassa harjoiteltavien asioiden siirryttävä lapsen arkeen sujuvasti ja arkea helpottaen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Lapsi määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse sen, mitä hän haluaa saavuttaa, ja häntä autetaan yhdessä kohti tavoitteita. Vanhemmat ja lapsen lähipiiri ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme, joita kunnioitamme ja tuemme parhaamme mukaan.

Onni on oppia ja onnistua. Activukseen on helppo tulla, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja salliva. Toiminnassa vaalimme onnistumisten kautta lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa sekä lapsen luontaista halua oppia onnistumisten kautta.