Neurologinen fysioterapia Turussa

Olemme lasten ja nuorten fysioterapiaan erikoistunut terapiakeskus

Neurologinen fysioterapia toteutuu useimmiten julkisen terveydenhuollon tai Kelan maksusitoumuksella ja sen sisältö pohjautuu yksilöllisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Neurologiset sairaudet sekä vammat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti lapsen kykyyn toimia ja liikkua. Erikoistunut terapeuttimme tuntee lapsen tyypillisen sensomotorisen kehityksen eri ikäkausina ja tunnistaa ei-tyypilliset piirteet. Lasta ja tämän koko lähipiiriä ohjataan toimimaan lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti tukien. Hyvään elämänlaatuun kuuluu myös tarvittavien apuvälineiden ideointi, sovitus ja hankittujen välineiden käytön ohjaus.

Tavoitteena leikki, liikkuminen ja itsenäisesti toimiminen

Fysioterapian tavoitteena on mahdollistaa lapselle ja nuorelle liikkuminen, leikki, harrastaminen sekä mahdollisimman itsenäinen osallistuminen itselle tärkeisiin toimintoihin. Tässä perheen ja lähipiirin sitoutuminen on tärkeää, jotta terapiassa harjoitellut asiat siirtyisivät sujuvasti lapsen/nuoren arkeen ja siihen ympäristöön, jossa hän liikkuu ja toimii.

Viitekehyksenä työllemme toimii NDT/Bobath-lähestymistapa, josta voit lukea tarkemmin täältä. Kerromme toki mielellämme lisää myös vaikka puhelimitse tai kasvotusten. Ota yhteyttä!

 

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Activuksessa kaiken keskiössä on lapsi, joka kohdataan avoimesti, aidosti ja välittävästi. Activuksessa jokaisesta lapsesta iloitaan.

Arjessa on voimaa. Lapsi ja perhe/lähipiiri ovat oman arkensa asiantuntijoita, joilta saamme arvokasta tietoa, jota käytämme terapian suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Jotta terapialla voidaan saavuttaa tuloksia, on terapiassa harjoiteltavien asioiden siirryttävä lapsen arkeen sujuvasti ja arkea helpottaen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Lapsi määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse sen, mitä hän haluaa saavuttaa, ja häntä autetaan yhdessä kohti tavoitteita. Vanhemmat ja lapsen lähipiiri ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme, joita kunnioitamme ja tuemme parhaamme mukaan.

Onni on oppia ja onnistua. Activukseen on helppo tulla, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja salliva. Toiminnassa vaalimme onnistumisten kautta lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa sekä lapsen luontaista halua oppia onnistumisten kautta.