Neurologinen fysioterapia

Neurologiset sairaudet ja vammat vaikuttavat lapsen kykyyn toimia ja liikkua. Erikoistunut terapeuttimme tuntee lapsen sensomotorisen kehityksen eri ikäkausina ja tunnistaa poikkeavat piirteet. Ohjaamme lasta ja tämän lähipiiriä toimimaan tavalla, joka tukee kehitystä. Elämänlaatua parantaa myös tarvittavien apuvälineiden ideointi, sovitus ja käytön ohjaus.

Tuemme lapsen liikkumista, leikkiä ja harrastamista sekä autamme lasta osallistumaan päivittäisiin toimiinsa. Lähipiirin sitoutuminen on tärkeää, jotta harjoitellut asiat siirtyisivät sujuvasti lapsen arkeen.

Neurologinen fysioterapia toteutuu useimmiten julkisen terveydenhuollon tai Kelan maksusitoumuksella.  Sen sisältö pohjautuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, ja viitekehyksenä toimii NDT/Bobath-lähestymistapa.

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.