Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta hyötyvät lapset ja nuoret, joilla on nivel- tai lihasperäisiä kipuja, virheasentoja, jäykkyyttä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia (esim. reuma tai Perthesin tauti). 

Analysoimme lapsen asentoja, liikkumista ja toimintaa, huomioimme myös tukirangan tilanteen, lihaksiston kunnon, poikkeamat ja mahdolliset puolierot. 

Annamme lapselle yksilölliset harjoitteluohjeet sekä suositukset harjoitus- ja apuvälineistä ja niiden käytöstä

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.