TULE-fysioterapia Turussa

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia lapsille ja nuorille

Mikäli lapsella on nivel- tai lihasperäisiä kipuja, jäykkyyttä, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus (esim. lastenreuma tai Perthesin tauti) tai muita oireita, voidaan fysioterapialla vaikuttaa tilanteeseen. TULE-fysioterapiassa eli tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa analysoidaan lapsen liikkumista ja toimintaa huomioiden tukirangan tilanne, lihaksiston kunto, poikkeamat ja mahdolliset puolierot. Ota yhteyttä, niin jutellaan lapsesi tilanteesta! Terapiakeskuksemme sijaitsee Turun Verkatehtaankadulla. Katso yhteystietomme.

Yksilöllistä terapiaa lapsen ehdoilla

TULE-tutkimus suoritetaan tarkkailemalla liikettä ja asentoa sekä mittaamalla liikelaajuuksia, lihasvoimaa ja esimerkiksi alaraajojen pituuseroa. Lapselle annetaan yksilölliset harjoitteluohjeet, ergonomiaohjausta, kontrolliaika ja suositus mahdollisesti hankittavista harjoitus- ja apuvälineistä. Niiden oikeaoppisen käytön harjoittelemme yhdessä.

TULE-fysioterapiaa ja muuta kuntoutusta varten terapiakeskuksessamme on mukavat, esteettömät tilat. Toimimme aina lapsilähtöisesti lasta sekä hänen läheisiään kunnioittaen.

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Activuksessa kaiken keskiössä on lapsi, joka kohdataan avoimesti, aidosti ja välittävästi. Activuksessa jokaisesta lapsesta iloitaan.

Arjessa on voimaa. Lapsi ja perhe/lähipiiri ovat oman arkensa asiantuntijoita, joilta saamme arvokasta tietoa, jota käytämme terapian suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Jotta terapialla voidaan saavuttaa tuloksia, on terapiassa harjoiteltavien asioiden siirryttävä lapsen arkeen sujuvasti ja arkea helpottaen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Lapsi määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse sen, mitä hän haluaa saavuttaa, ja häntä autetaan yhdessä kohti tavoitteita. Vanhemmat ja lapsen lähipiiri ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme, joita kunnioitamme ja tuemme parhaamme mukaan.

Onni on oppia ja onnistua. Activukseen on helppo tulla, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja salliva. Toiminnassa vaalimme onnistumisten kautta lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa sekä lapsen luontaista halua oppia onnistumisten kautta.