Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia helpottaa lapsen nivel- tai lihasperäisiä kipuja, jäykkyyttä, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia (esim. reuma tai Perthesin tauti) ja muita vastaavia oireita.

Analysoimme lapsen liikkumista ja toimintaa, ja huomioimme myös tukirangan tilanteen, lihaksiston kunnon, poikkeamat ja mahdolliset puolierot. Tarkkailemme liikettä ja asentoa sekä mittaamme liikelaajuuksia, lihasvoimaa ja esimerkiksi alaraajojen pituuseroa.

Annamme lapselle yksilölliset harjoitteluohjeet ja ergonomiaohjausta sekä suositukset harjoitus- ja apuvälineistä ja niiden käytöstä.

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.