Vauvan motorinen kehitys ja vanhempien ohjaus

Vauvan liikunnallinen kehitys etenee yksilöllisesti, ja sitä voidaan edistää erilaisilla liikkeillä sekä tarjoamalla vauvalle virikkeitä ja läheisyyttä. Vauvan hoidossa moni asia toistuu usein, ja pienetkin muutokset voivat merkitä paljon.

Arvioimme vauvan asento- ja liikemalleja, liikkumista, vuorovaikutusta, leikkiä ja hoitotilanteita sekä toiminnallisia taitoja suhteessa ikään. Ohjaamme vanhempia käsittelemään, nostamaan ja kantamaan vauvaa tavoilla, jotka tukevat hänen kehitystään. Sovitamme ohjauksen tarpeisiinne ja arkeenne.

Tunnemme vauvan normaalin sensomotorisen kehityksen ja tunnistamme siitä poikkeavat piirteet. Jos vauvasi kehitys mietityttää, voit pohtia asiaa meillä yhdessä kokeneen vauvaterapeutin kanssa.

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.