Vauvan motorisen kehityksen arviointi
terapiakeskuksessamme Turussa

Vauvan motorinen kehitys, arviointi ja vanhempien ohjaus

Terapiakeskus Activuksessa tehdään vauvan (0-12 kk) motoristen kehityksen arviointeja ja niihin liittyviä vanhempien ohjauksia.

Vauvan (0-12kk) liikunnallinen kehitys etenee omalla yksilöllisellä tavallaan ja tärkeää onkin mahdollistaa vauvalle motorisen kehityksen kannalta tärkeitä asioita tarjoamalla erilaisia asento- ja liikekokemuksia sekä virikkeitä ja läheisyyttä.

Käynnillä keskustelut ja ohjaus perustuu fysioterapeutin tekemään arvioon vauvan asentomalleista, liikemalleista, liikkumisesta, vuorovaikutuksesta ja toiminnallisista taidoista suhteessa ikään sekä lasta hoitavan henkilön haastatteluun. 

Vanhempien ohjaus

Tarvittaessa fysioterapeuttimme antaa ohjausta vauvan käsittely-, nosto- ja kantotapoihin, jotka tukevat vauvan kehitystä kokonaisvaltaisesti. Ohjauksessa huomioidaan myös leikki-, syömis- ja vuorovaikutustilanteet. Vauvaa hoidettaessa monet asiat toistuvat useasti, jolloin pienillä käsittelyyn liittyvillä asioilla voi olla suuri merkitys. Ohjaus sovitetaan juuri teidän tarpeisiin ja arkeenne sopivaksi.

Mikäli teitä huolestuttaa tai mietityttää jokin asia vauvanne kehityksessä, ottakaa yhteyttä! Vastaanotollamme pääsee pohtimaan asioita yhdessä vauvaterapeutin koulutuksen saaneen, kokeneen fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeuttimme tuntee normaalin sensomotorisen kehityksen kulun ja tunnistaa siitä poikkeavat piirteet. 

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Activuksessa kaiken keskiössä on lapsi, joka kohdataan avoimesti, aidosti ja välittävästi. Activuksessa jokaisesta lapsesta iloitaan.

Arjessa on voimaa. Lapsi ja perhe/lähipiiri ovat oman arkensa asiantuntijoita, joilta saamme arvokasta tietoa, jota käytämme terapian suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Jotta terapialla voidaan saavuttaa tuloksia, on terapiassa harjoiteltavien asioiden siirryttävä lapsen arkeen sujuvasti ja arkea helpottaen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Lapsi määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse sen, mitä hän haluaa saavuttaa, ja häntä autetaan yhdessä kohti tavoitteita. Vanhemmat ja lapsen lähipiiri ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme, joita kunnioitamme ja tuemme parhaamme mukaan.

Onni on oppia ja onnistua. Activukseen on helppo tulla, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja salliva. Toiminnassa vaalimme onnistumisten kautta lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa sekä lapsen luontaista halua oppia onnistumisten kautta.