Lasten yhteisterapia

Lasten yhteisterapiassa useampi ammattilainen toimii yhdessä saman asiakkaan eduksi.

Lasten yhteisterapialla tarkoitetaan terapiatilannetta, jossa kaksi fysioterapeuttia tai fysioterapeutti ja toimintaterapeutti tai puheterapeutti työskentelee samanaikaisesti asiakkaan kanssa. Tällöin ohjattujen tai avustettujen asentojen kokonaishallinnan kautta päästään paremmin harjoitteiden ja leikin sujuvaan toteutumiseen.

Kuntoutussuunnitelma useita asiantuntijoita konsultoiden

Mikäli lapsen kehityksen ongelmat liittyvät johonkin laajempaan vammaan tai sairauteen, lasten yhteisterapiaa varten kuntoutussuunnitelma tehdään eri asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Myös lapsen kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti joko toisia asiantuntijoita konsultoiden, yhteis- tai ryhmäterapiana.

Joskus lisäkädet ovat tarpeen

Isojen ja hyvin vaikeavammaisten lasten kanssa työskennellessä saadaan tilanteeseen "lisäkäsiä", jolloin lasten yhteisterapia tehostuu ja sen tavoitteet saavutetaan helpommin. Toimintaa tukevan ohjauksen kautta lapsi motivoituu paremmin toimimaan ja samalla hänellä on paremmat mahdollisuudet osallistua ja itsenäisemmin päättää omista valinnoistaan. Lasten yhteisterapiatilanteen alussa tai aikana lapsi ja terapeutit suunnittelevat terapiatilanteen etenemisen. Tilanne on lapselle haastava, koska hän joutuu sietämään kahden aikuisen ohjausta ja vastavuoroisuutta.

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Activuksessa kaiken keskiössä on lapsi, joka kohdataan avoimesti, aidosti ja välittävästi. Activuksessa jokaisesta lapsesta iloitaan.

Arjessa on voimaa. Lapsi ja perhe/lähipiiri ovat oman arkensa asiantuntijoita, joilta saamme arvokasta tietoa, jota käytämme terapian suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Jotta terapialla voidaan saavuttaa tuloksia, on terapiassa harjoiteltavien asioiden siirryttävä lapsen arkeen sujuvasti ja arkea helpottaen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Lapsi määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse sen, mitä hän haluaa saavuttaa, ja häntä autetaan yhdessä kohti tavoitteita. Vanhemmat ja lapsen lähipiiri ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme, joita kunnioitamme ja tuemme parhaamme mukaan.

Onni on oppia ja onnistua. Activukseen on helppo tulla, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja salliva. Toiminnassa vaalimme onnistumisten kautta lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa sekä lapsen luontaista halua oppia onnistumisten kautta.