Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

Activus Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja vuosina 2019-2020 fysio-, puhe- ja toimintaterapian osalta. Palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan Kelan laatimaa palvelukuvausta, johon voit tutustua täällä.

Palvelukuvauksen tavoitteena on varmistaa, että Kelan järjestämissä terapioissa kuntoutujan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet on huomioitu ja kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta. 

Kela järjestää alle 65-vuotiaalle asiakkaalle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistumiseksi ja kuntoutus perustuu aina julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelmassa suositellaan asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus. 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.