w-tyyli

​W-tyylillä?

"W-istunta, W-asento, istuu jalkojen välissä...", kuvassa näkyvällä asennolla on monta nimitystä ja aiheesta tulee tasaiseen tahtiin kyselyjä, joten aloitamme blogin tällä aiheella. Kysyjät ovat jo etsineet asiasta tietoa ja ovat useimmiten huolissaan asennon vaikutuksista polviin ja lonkkiin tai lapsen kokonaiskehitykseen.

Mitä W-istunnassa tapahtuu? 


Lapsen istuessa jalkojensa välissä lonkkaniveliin tulee voimakas sisäkierto reisiluiden kiertyessä sisäänpäin. Asento ohjaa myös sääriluiden kiertymistä sisäänpäin ja lopulta jalkateräkin kääntyy sisäänpäin. W-asennossa lapsen selkä pyöristyy ja peppu vajoaa jalkojen väliin muodostaen passiivisen asennon, jossa vatsa- ja selkälihasten aktiviteetti on hyvin vähäistä.
Tällainen asento vaikeuttaa mm. vartalonkiertojen ja painonsiirtojen tekemisen. Vartalonkierrot ja painonsiirrot ovat liikkumisen peruspilareita, joista muodostuu esimerkiksi kävely, asennon vaihdot ja tasapaino.

Sisäkiertoinen asento pitkään jatkuessaan voi aiheuttaa lihaskireyttä reiden lähentäjiin, sisäkiertäjiin, polven koukistajiin, selän ja säären ja nilkan seudun lihaksiin, jolloin vastaavasti ulkokiertäjät ja
loitontaja-lihakset heikentyvät ollessaan jatkuvassa venyttyneessä asennossa. Tällainen tilanne voi vaikuttaa lonkkien, polvien ja jalkaterän kehitykseen sekä kävelymalliin, jossa polvet ja jalkaterät ovat sisäänpäin kääntyneinä.

Miksi lapsi istuu näin?

Leikki-ikäisten lasten tavanomaiseen kehitykseen liittyy alaraajojen sisäkiertoisuus ja W-tyyli onkin hyvin tavallinen näky lapsiryhmissä. Tilannetta tulisikin tarkastella aina yksilöllisesti ja pysähtyä
hetkeksi seuraamaan lasta. Mikäli lapsi touhuissaan käväisee W-asennossa, mutta istuu myös jalat suorina, risti-istunnassa tai vaikkapa leikkii kyykyssä niin huolta ei kannata kantaa. Avainsana kaikessa liikkumisessa ja toiminnassa on monipuolisuus – lapselle kannattaa tarjota vaihtoehtoja!

Mikäli lapsi istuu suurimman osan tai aina W-asennossa eikä hänellä ole juurikaan muita istuma-asentoja käytössä niin asiaan kannattaa perehtyä hieman
enemmän.

Laajan tukipinnan tuoma tuki

W-asento on hyvin tukeva asento, sillä tukipinta alustaan nähden on leveä. Tällaista asentoa suosivat etenkin lapset, joilla on lonkissa enemmän sisäkiertoisuutta ja / tai joiden keskivartalon lihakset ovat heikot tai lihasjänteys on matala. Kaikilla ihmisillä on lihaksissaan jänteys, joka yksinkertaistettuna mahdollistaa lihasten käytön ja toiminnan painovoimaa vastaan. Toisilla jänteys voi olla korkeampi ja toisilla matalampi. Matalan lihasjänteyden omaavien lasten keskivartalon lihakset aktivoituvat hitaasti ja he suosivat laajoja tukipintoja ja haluavat tukea asentojen ylläpysymiseen. W-istunta houkuttelee tällaista lasta sillä se vakauttaa asentoa ja lapsi voi keskittyä käsillä tekemiseen ja leikkimiseen asennon tukemisen sijaan .

Samalla estyy kuitenkin keskivartalon lihasten käyttö sekä vartalonkierrot ja painonsiirrot, joita leikki-ikäisen lapsen tulisi käyttää, jotta liikkuminen olisi monipuolista, joustavaa, mukautuvaa ja tasapaino voisi kehittyä.

Mikä avuksi?

Lapsi oppii kannustavassa ilmapiirissä nopeasti ja mielellään erilaisia taitoja, joten uusia asentoja voi tarjoilla leikkien ja muun
puuhailun lomassa ja muiden mallia seuraamalla. Muihin asentoihin ohjaaminen tulisi tehdä positiivisesti kannustaen eikä kieltäen, jottei lapsen itsetunto saisi kolausta. Mikäli lapsella on kaverin kanssa maailman paras leikki kesken, niin ei kannata mennä puuttumaan leikkiasentoon vaan antaa leikin jatkua.

Keskivartalon lihaksia aktivoivat ja vahvistavat harjoitteet vähentävät lapsen tarvetta ei-toivottuun W-istumiseen. Varsinaisen harjoittelun lisäksi lasta on myös tärkeää ohjata monipuolisiin asentoihin, jolloin myös mahdolliset haittaavat lihaskireydet vähenevät.

Keskivartalon lihaksia herätteleviä harjoituksia ovat esimerkiksi kuperkeikat, kieriminen, karhu- ja rapukävely, kottikärrykävely (ote reisistä ettei selkä painu liikaa notkolle) ja kiipeily.

Istuma-asennoista lapselle kannattaa ohjata risti-istunta, sivuistunnat ja haara-istunta, joissa lapselle mahdollistuu vartalonkierrot ja keskivartalon lihasten käyttö samalla kun kiristyneet lihakset venyvät.

W-tyyli on siis tyyli muiden joukossa, kunhan ei ainoa.

0
Feed

Jätä kommentti