Neurologinen fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia toteutuu useimmiten lääkinnällisenä kuntoutuksena, jonka perustana on julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.

 

Meillä on erityisosaamista siitä miten neurologiset sairaudet ja vammat vaikuttavat lapsen kykyyn toimia ja liikkua. Tunnemme lapsen      tyypillisen sensomotorisen kehityksen eri ikäkausina ja siitä poikkeavat piirteet. Analysoimme lapsen liikkumiseen, toimintakykyyn ja    vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, vahvuuksia ja haasteita terapian pohjaksi. 

 

Yhdessä lapsen ja lähipiirin kanssa sovimme terapian tavoitteet, jotka liittyvät lapsen arkeen ja mahdollisuuksiin tehdä itselleen merkityksellisiä asioita. 

 

Tuemme lapsen mahdollisuuksia liikkua apuvälineen avulla tai ilman, leikkiä, harrastaa ja osallistua itselleen merkityksellisiin toimiin. Lähipiirin sitoutuminen on tärkeää, jotta harjoitellut asiat siirtyisivät sujuvasti lapsen arkeen. Ohjaamme lasta ja tämän lähipiiriä toimimaan tavalla, joka tukee oppimista ja kehitystä. Olemme tarvittaessa apuna ja tukena mahdollisissa apuvälinehankinnoissa. 

 

Neurologisen fysioterapian osalta työmme viitekehyksenä toimii NDT, Bobath-lähestymistapa, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. 

 

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin. 

 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.