Hengitysfysioterapia lapsille 

Hengitysfysioterapian tavoitteena on turvata hengityselinsairaan (mm. astma, kystinen fibroosi ja lihastaudit) lapsen tai nuoren toimintakyky sekä auttaa lasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti.

Fysioterapiassa lapsi opettelee ohjauksessa tehokasta hengitystekniikkaa sekä harjoittelee keuhkojen tuulettumiseksi sekä rintakehän liikkuvuuden ylläpysymiseksi. Harjoittelussa huomioidaan myös vartalon lihasten voima, elastisuus ja yleiskunnosta huolehtiminen.

Luomme lapselle yhdessä hänen lähipiirinsä kanssa yksilölliset harjoitteet ja autamme soveltamaan niitä arjessa.

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin. 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.