Neuropsykiatrinen valmennus lapsesi ja nuoresi tukena 

Neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy-valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, kuten:

 

keskittymisen ja tarkkaavuudenpulmaa

autismin kirjoa

tunnesäätelyn haasteita

pakko-oireita

kielellisiä vaikeuksia.

 

Nepsy-valmennuksessa lapsi tai nuori on keskiössä ja valmennuksen tavoite määritellään yhdessä, ensisijaisesti lapsen tai nuoren omien toiveiden pohjalta. Valmennuksen avulla voidaan auttaa lasta tunnistamaan omia vahvuuksia ja luomaan niiden avulla itselleen toimintatapoja, jotka auttavat arkisissa asioissa.

 

Konkreettinen tavoite valmennukselle voisi olla vaikka kouluun lähteminen itsenäisesti, kaveritaitojen kehittyminen tai omien tunteiden sanoittaminen ja rentoutumiskeinojen löytyminen arkeen. Toiminnanohjaustaitoja kuten toiminnan aloittamista, toiminnasta toiseen siirtymistä tai mielekkään toiminnan lopettamista voidaan harjoitella yhdessä mm. kuvia ja listoja hyödyntäen. Onnistumisten kautta voidaan tukea lapsen ja nuoren itsetunnon kehitystä myönteisesti.

 

Tapaamiset voivat toteutua lapsen arkiympäristössä, kotona, koulussa tai vaikka harrastuksessa, mutta myös vastaanotolla. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti lapsen tai nuoren kanssa, mutta yhteistyö perheen kanssa on tärkeää taitojen siirtymiseksi arkeen. Valmennuksen kesto määritellään yksilöllisesti ja se voi tarpeen mukaan olla esim. 5-10 kerran jakso tai pidempi yhteinen matka. Perhe voi saada terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta maksusitoumuksen valmennukseen tai maksaa valmennuksen itse.

 

Nepsyvalmentajana Activuksessa toimii Liisa-Maija Unhola, täältä voit lukea hänestä lisää. Hänelle on tärkeää toimia lapsen ja nuoren ehdoilla, mielekkäin menetelmin ja kannustaen etsiä yhdessä uusia toimintatapoja kokeiltavaksi. Toisinaan jo tavoitteen määrittäminen voi olla suuri ponnistus, mutta sen määrittäminen on tärkeää, jotta tiedetään mitä kohti pyritään. 

 

Nepsy-valmennukseen voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin. 

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.