Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

Activus Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja vuosina 2023-2024 (optiovuodet 2025-2026) fysio-, puhe- ja toimintaterapian osalta. Activuksen kaikki terapeutit ovat sopimuksessa mukana ja heidän osaamiseensa voit tutustua täällä. Activuksen terapeuttien erityisosaaminen ja pääasiallinen kohderyhmä ovat lapset ja nuoret. Tarjoamme palvelua tällä hetkellä vain suomen kielellä. Palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan Kelan laatimaa palvelukuvausta, johon voit tutustua täällä.

Jonoa emme kerää, sillä vapaat paikat riippuvat aina terapeutin ja asiakkaan aikataulujen kokonaisuudesta, joten se selviää parhaiten soittamalla tai laittamalla terapeutille viestiä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Activuksen tiloihin saa tuoda avustajakoiran.

Palvelukuvauksen tavoitteena on varmistaa, että Kelan järjestämissä terapioissa kuntoutujan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet on huomioitu ja kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta. 

Kela järjestää alle 65-vuotiaalle asiakkaalle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistumiseksi ja kuntoutus perustuu aina julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelmassa suositellaan asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on aina Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. 

 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.