Psykofyysinen fysioterapia lapsille ja nuorille

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka perusajatuksena on lapsen ymmärtäminen ja kohtaaminen kokonaisuutena. Työskentely perustuu ajatukseen, jossa lapsen mieli ja keho muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa. Kuntoutuksessa tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen kokonaisvaltaisesti.

 

Fysioterapeutti tutkii aluksi lapsen ja miettii yhdessä perheen ja lapsen kanssa tavoitteet terapialle. Tavoitteet, menetelmät sekä harjoitteet valitaan aina lapsen tilanne, voimavarat, ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen.

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa tärkeää on kokemuksellinen harjoittelu ja oppiminen, jonka avulla mm. lapsen yhteys kehoonsa vahvistuu ja hän tunnistaa omat voimavaransa sekä huomioi omaa vireystilaansa sekä levon ja palautumisen tarvetta. 

 

Psyfyysisessä fysioterapiassa voidaan harjoitella mm. kehotuntemusta, kehotietoisuutta, vireystilojen hallintaa, rentoutumista ja rajojen asettamista.

 

Psykofyysinen fysioterapia voi sopia lapselle, jolla on: 

  • Pitkittyneitä kipuja (esim. päänsärkyä tai vatsavaivoja)
  • Väsymystä, uupumusta tai ahdistuneisuutta
  • Masennusta
  • Stressioireita tai unettomuutta
  • Jännittyneisyyttä, epävarmuutta tai pelkoja
  • Vireystilan tunnistamisen ja säätelyn haasteita
  • Haasteita oman kehonkuvan kanssa (esim. syömishäiriö tai oman kehon hyväksyminen sairastumisen/tapaturman jälkeen)
  • Toiminnallisia vaivoja
  • Traumasta aiheutuvia oireita
  • Haasteita perusliikkumisessa tai oman kehon tunnistamisessa

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkohoitoon.

 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.