Fysioterapeutit, puhe- ja toimintaterapeutit Turussa

Esittelyssä työlleen omistautuneiden terapeuttien tiimimme

Turun Verkahovissa sijaitsevan Activuksen terapeutit ovat suuntautuneet lasten ja nuorten kuntouttamiseen. Fysioterapeutit, puheterapeutit ja toimintaterapeutit työskentelevät tiimeinä mentorointi-periaatteella, jolloin tietoa ja taitoa siirtyy terapeutilta toiselle vahvistaen koko tiimin asiantuntijuutta sekä osaamista. Yrityksemme tukee työntekijöiden ammatillista osaamista ja jatkuvaa kehittymistä säännöllisillä koulutuksilla. Tutustu toimintaamme ja ota yhteyttä!

Fysioterapeutit

Sanna laakkonen

Sanna Laakkonen

Fysioterapeutti, terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja
Työskentelykielet: suomi (äidinkieli), ruotsi ja englanti sekä tukiviittomat
Puh. 040 809 2434
S-posti: info@activus.fi

Koulutuksia:

 • Fysioterapeutti, Turun AMK, 2004
 • Neurologisen fysioterapian erikoistumisopinnot
 • NDT-Bobath-koulutus (koulutus syventänyt tietoa CP-vammaisen tutkimisesta ja hoidosta sekä antanut valmiudet NDT, Bobath-terapian toteuttamiseen)
 • NDT-vauvakurssi (syvennettiin tietoa vauvan kehityksestä sekä vauvaterapiasta)
 • Faskiamanipulaatio® (Stecco) level 1 ja level 2
 • Kinesioteippaus, dynaaminen teippaus
 • Elastic Therapeutic Taping in Pediatrics
 • GAS-koulutus (asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu)
 • ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja -luokitus)
 • Vuorovaikutuskoulutuksia 
 • Näkövammaisen lapsen liikkumistaidon tukeminen
 • Syventäviä koulutuksia liittyen neurologiseen fysioterapiaan sekä vauvojen fysioterapiaan
 • Aisti-integraatiopohjaiset motoriset vaikeudet
 • Allasterapia
 • Tukiviittomat
 • Leikki lapsen fysioterapiassa

tuija savolainen-välilä

Tuija Savolainen-Välilä
Fysioterapeutti
Työskentelykielet: suomi, ruotsi, englanti ja tukiviittomat
Puh. 050 540 2434
S-posti: tuija.sv@activus.fi

Koulutuksia:

 • Lääkintävoimistelija, Turku (ammatillinen peruskoulutus), 1977
 • Erikoislääkintavoimistelija (ortopedia ja sisätaudit) (ammatillinen erikoistumiskoulutus)
 • Lymfaterapeutti (LYKO)
 • Podiatrisen (alaraajojen) fysioterapian erikoistumisopinnot
 • Leikin arviointikoulutus (leikki lasten toimintaterapiassa)
 • NDT-Bobath (neurologisten lasten fysioterapia)
 • Vauvojen NDT
 • NDT:hen liittyen syventäviä koulutuksia mm. NDT:n ja ortopedisen fysioterapian yhdistäminen
 • Reumalasten, lihastautia sairastavien ja hengityselinsairaiden fysioterapia
 • Kinesioteippaus, lymfateippaus ja dynaaminen teippaus
 • Fascioiden käsittely
 • GAS-koulutus (asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu)
 • Vuorovaikutuskoulutuksia 
 • iPad terapiassa
 • ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja -luokitus)
 • Faskiamanipulaatio® (Stecco) level 1 ja level 2

Lotta lyytinen

Lotta Lyytinen
Fysioterapeutti
Työskentelykielet: suomi (äidinkieli), englanti ja tukiviittomat
Puh. 040 868 2434

Koulutuksia:

 • Fysioterapeutti, SAMK, 2017
 • Kinesioteippaus
 • Elastic Therapeutic Taping in Pediatrics
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä
 • Tukiviittomat
 • GAS-koulutus (asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu)
 • ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja -luokitus)

Micaela Ulenius
Fysioterapeutti
Työskentelykielet: ruotsi (äidinkieli), suomi
Puh. 040 078 8996

Micaela työskentelee Activuksessa itsenäisenä ammatinharjoittajana.


Toimintaterapeutit

virva hämäläinen

Virva Hämäläinen
Toimintaterapeutti
Työskentelykielet: suomi ja kuvat
Puh. 040 554 1252
S-posti: virva@pp.inet.fi

Koulutuksia:

 • SI-koulutus (sensorisen integraation terapiamenetelmä)
 • SIPT-testikoulutus (SI-terapian tarpeen arviointi)
 • NDT-koulutus
 • Leikki lasten toimintaterapiassa -lisäkoulutus
 • Chippa -leikin arviointikoulutus
 • Map-testikoulutus
 • M-Fun -testikoulutus
 • Strukturoidun kliinisen havainnoinnin koulutus
 • EFQM Excellence 2010 -mallin mukainen laatujärjestelmä toimintaterapiassa -koulutus
 • GAS-koulutus
 • Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa
 • Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen toimintaterapiassa

johanna jaakkola

Johanna Jaakkola
Toimintaterapeutti
Työskentelykielet: suomi ja englanti
Puh. 044 2957763
S-posti: johanna.jaakkola@saunalahti.fi

Koulutuksia:

 • Toimintaterapeutti, Turun AMK, 2005
 • DOTCA-Ch-arviointimenetelmä (kouluttajana vuosina 2008 ja 2010)
 • Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa
 • Leikki lasten toimintaterapiassa – lisäkoulutus
 • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
 • Lapsilähtöinen työskentely – välineitä ja menetelmiä lastensuojeluun
 • Tarinasäveltämisen perusteet
 • MAP-testikoulutus
 • ICF-lasten kuntoutuksessa -koulutus

Puheterapeutit

teija santa

Teija Santa
Puheterapeutti
Puh. 040 502 7545
S-posti: teija.santa@puheterapeutti.fi

Koulutuksia:

 • FM, puheterapeutti, Oulun yliopisto, 1992
 • Vuorovaikutus työvälineenä
 • Kuvat ja tarinat terapeuttisessa työssä ja ohjauksessa
 • GAS-menetelmäkoulutus
 • Dyspraksian, oraalimotoriikan ja nimeämisvaikeuksien kuntoutus

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Activuksessa kaiken keskiössä on lapsi, joka kohdataan avoimesti, aidosti ja välittävästi. Activuksessa jokaisesta lapsesta iloitaan.

Arjessa on voimaa. Lapsi ja perhe/lähipiiri ovat oman arkensa asiantuntijoita, joilta saamme arvokasta tietoa, jota käytämme terapian suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Jotta terapialla voidaan saavuttaa tuloksia, on terapiassa harjoiteltavien asioiden siirryttävä lapsen arkeen sujuvasti ja arkea helpottaen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Lapsi määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse sen, mitä hän haluaa saavuttaa, ja häntä autetaan yhdessä kohti tavoitteita. Vanhemmat ja lapsen lähipiiri ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme, joita kunnioitamme ja tuemme parhaamme mukaan.

Onni on oppia ja onnistua. Activukseen on helppo tulla, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja salliva. Toiminnassa vaalimme onnistumisten kautta lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa sekä lapsen luontaista halua oppia onnistumisten kautta.