Fysioterapiaa vauvoille ja vanhempien ohjaus

Jokainen vauva on ainutlaatuinen ja kehittyy yksilöllisesti. Vauvan kehityksessä voi olla suuriakin vaihteluja. Mikäli vauvasi kehitys mietityttää, voit pohtia asiaa meillä yhdessä kokeneen ja lisäkoulutetun fysioterapeutin kanssa. 

Tunnemme vauvan tyypillisen sensomotorisen kehityksen ja tunnistamme tilanteet, joissa vauva tarvitsee tukea ja ohjausta. Tutustumme yhdessä vanhempien kanssa vauvan yksilöllisiin tarpeisiin sekä havainnoimme ja tutkimme vauvan vuorovaikutusta, leikkiä, asentoja, liikkeitä, liikkumista ja hoitotilanteita ikä huomioiden. 

Ohjaamme vanhempia vauvan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi, jotta vauva pystyisi toimimaan itselleen merkityksellisillä tavoilla.  Arkiset hoito-, vuorovaikutus- ja leikkitilanteet toistuvat usein, joten pienetkin muutokset voivat merkitä paljon. Sovitamme ohjauksen vauvan yksilöllisiin tarpeisiin ja juuri teidän arkeenne sopivaksi. 

Vauva-asiakkaita meille ohjautuu mm. seuraavista syistä: 

 

  Vanhempien huoli ja halu pohtia asiaa yhdessä ammattilaisen kanssa
  Viiveisyys kehityksessä 

  Epäsymmetriset asennot ja liikkeet

  Syömisen vaikeudet 

  Synnytyksessä aiheutuneet vauriot (olkahermopunoksen vaurio, solisluun murtuma)

  Pää on kallellaan ja vauvan toiminta suuntautuu vain toiselle puolelle (Torticollis)

  Nivelten virheasennot ja rakennepoikkeavuudet 

  Keskosuus

  Neurologiset sairaudet, liikuntavammat sekä kehitysvammat 

 

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin. 

 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.

Lasten kuntoutus