Fysioterapiaa vauvoille ja vanhempien ohjaus

Jokainen vauva on ainutlaatuinen ja kehittyy yksilöllisesti. Vauvan kehityksessä voi olla suuriakin vaihteluja. Mikäli vauvasi kehitys mietityttää, voit pohtia asiaa meillä yhdessä kokeneen ja lisäkoulutetun fysioterapeutin kanssa. 

Tunnemme vauvan tyypillisen sensomotorisen kehityksen ja tunnistamme epätyypilliset piirteet. Havainnoimme ja tutkimme vauvan vuorovaikutusta, leikkiä, asento- ja liikemalleja, liikkumista, hoitotilanteita sekä toiminnallisia taitoja suhteessa ikään ja ympäristöön. 

Ohjaamme vanhempia käsittelemään, nostamaan ja kantamaan vauvaa tavoilla, jotka tukevat hänen kehitystään, vuorovaikutustaan sekä leikkitaitojaan. Arkiset hoito-, vuorovaikutus- ja leikkitilanteet toistuvat usein, joten pienetkin muutokset voivat merkitä paljon. Sovitamme ohjauksen tarpeisiinne ja arkeenne sopivaksi.

Vauva-asiakkaita meille ohjautuu mm. seuraavista syistä: 

 

  Viive liikunnallisessa (motorisessa) kehityksessä 

  Epäsymmetriset asento- ja liikemallit 

  Syömisen vaikeudet 

  Synnytyksessä aiheutuneet vauriot (olkahermopunoksen vaurio, solisluun murtuma)

  Torticollis 

  Nivelten virheasennot ja rakennepoikkeavuudet 

  Keskosuus

  Neurologiset sairaudet, liikuntavammat sekä kehitysvammat 

 

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin. 

 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.

Lasten kuntoutus