Fysioterapia edistää liikkumis- ja toimintakykyä!

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus aktiiviseen arkeen ja parhaaseen mahdolliseen toimintakykyyn. Tavoitteemme on, että lapsi voi osallistua päivittäisiin toimiinsa mahdollisimman itsenäisesti.

Yksilölliset tavoitteet terapialle

Kohtaamme lapsesi ja kuuntelemme hänen tarpeitaan. Asetamme yhdessä lapsen ja perheesi kanssa fysioterapialle tavoitteet, jotka liittyvät suoraan lapsen elämään ja voidaan myös saavuttaa. Etenemme lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti, voimavarojenne mukaisesti.

Lue blogista, mitä tiimimme ajattelee tavoitteista

Tiimimme lapsesi tukena

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet lasten ja nuorten neurologiseen sekä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan. Kaikilla fysioterapeuteillamme on NDT, Bobath - lähestymistavan koulutus. Kehitämme osaamistamme säännöllisillä koulutuksilla. Tietoa ja taitoa siirtyy terapeutilta toiselle ja koko tiimimme vahvistuu. Toimimme työpareittain: sijainen on helposti saatavilla ja terapian jatkuvuus taattu.

Mielekäs ympäristö lapselle

Tilamme ja välineistömme on suunniteltu lasten ja nuorten fysioterapiaan. Ympäristömme innostaa lasta toimimaan ja liikkumaan. Terapiassa etenemme aina lapsen ehdoilla ilon kautta.

Lähetteellä tai ilman – tervetuloa!

Fysioterapiaan voi tulla joko lähetteellä tai ilman. Vaalimme lapsen etua, teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja ohjaamme lapsen tarvittaessa jatkohoitoon.

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.

Lasten kuntoutus