LOTAN LUKUVINKKI: ​Kati-Pupita Mattila: Lapsen vahvistava kohtaaminen (PS-kustannus, 2011)

Koen työssäni yhdeksi melkeinpä tärkeimmäksi osa-alueeksi lapsen kohtaamisen. Tästä syystä en voinut olla tarttumatta Mattilan kirjaan lapsen vahvistava kohtaaminen. Kohtaaminen on tärkeää kaikessa hoito- ja kasvatustyössä mutta mitä kohtaamisella oikeastaan tarkoitetaan ja mihin kaikkeen se vaikuttaa? Kirja pyrkii vastaamaan tähän ja sen tehtävä on avata sitä, että hyvä kohtaaminen on kaiken perusta.


Mattilan kirjassa kuvataan lapsen hyvää ja vahvistavaa kohtaamista turvallisen aikuisen kanssa arjen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Kirjassa on huomioitu lasten kanssa työskentelevät henkilöt ja vanhemmat. 

Kirjassa nostetaan yhdeksi käsiteltäväksi teemaksi myös lapsen surun kohtaaminen, jota olisi mielestäni voinut käsitellä enemmänkin. Kirjassa suru liitetään kuolemaan ja sen käsittelyyn mutta voihan surua olla muissakin tilanteissa.

Jokainen luku päättyy tiivistykseen, mikä kokosi luvun tärkeimmät asiat hyvin yhteen. Kirjan aihe on hyvin tärkeä eikä ollenkaan yksiselitteinen, joten kirjaan haluaa palata, asioita haluaa lukea uudelleen ja mahdollisesti kirjan lukeminen pienemmissä pätkissä olisi kannattavaa. 


Kirja tarjoaa sekä vanhemmille että ammattilaisille omia osioitaan ja se sai minut ajattelemaan omaa työtäni ja omia asiakkaitani. Esimerkiksi seuraava ajatus on hyvin merkittävä ja täydensi omia ajatuksiani siihen liittyen, miksi kohtaaminen on niin tärkeää omassa työssäni: ”Hyvän kohtaamisen kautta lapsi vahvistuu. Vahvistava kohtaaminen rohkaisee lasta elämään omaa tarinaansa. Tätä rohkeutta hän tarvitsee sekä kasvuvaiheessa että useasti myöhemmin elämän matkan varrella.”


Koska olet viimeksi pohtinut seuraavia asioita:


Mikä merkitys kohtaamiseen kuuluvalla katseella on ja mitä kaikkea voit sillä viestittää?
Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun? 

Miten edistetään hyvää elämää? 

Miten minä näen lapsen arvon?

0
Feed

Jätä kommentti