Lasten yhteisterapia

Lasten yhteisterapiassa useampi ammattilainen toimii yhdessä saman asiakkaan eduksi.

Lasten yhteisterapialla tarkoitetaan terapiatilannetta, jossa kaksi fysioterapeuttia tai fysioterapeutti ja toimintaterapeutti tai puheterapeutti työskentelee samanaikaisesti asiakkaan kanssa. Tällöin ohjattujen tai avustettujen asentojen kokonaishallinnan kautta päästään paremmin harjoitteiden ja leikin sujuvaan toteutumiseen.Yhteisterapia toteutuu useimmiten osana Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. 

Kuntoutussuunnitelma useita asiantuntijoita konsultoiden

Mikäli lapsen kehityksen ongelmat liittyvät johonkin laajempaan vammaan tai sairauteen, lasten yhteisterapiaa varten kuntoutussuunnitelma tehdään eri asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Myös lapsen kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti joko toisia asiantuntijoita konsultoiden, yhteis- tai ryhmäterapiana.

Joskus lisäkädet ovat tarpeen

Jotkut lapset hyötyvät siitä, että terapiassa tilanteessa on  "lisäkäsiä", jolloin lasten yhteisterapia tehostuu ja sen tavoitteet saavutetaan helpommin. Toimintaa tukevan ohjauksen kautta lapsi motivoituu paremmin toimimaan ja samalla hänellä on paremmat mahdollisuudet osallistua ja itsenäisemmin päättää omista valinnoistaan. Lasten yhteisterapiatilanteen alussa tai aikana lapsi ja terapeutit suunnittelevat terapiatilanteen etenemisen. 

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.