​Urheilufysioterapia - Urheilua ja fysioterapiaa?

Lotta kävi urheilufysioterapian perusteet-koulutuksen elokuussa ja koulutus herätti paljon ajatuksia niin urheilusta kuin fysioterapiastakin. Lue blogista lisää.

Muistan hyvin sen päivän, kun vasen takareiteni revähti ensimmäisen kerran. Tein vaativaa liikkuvuusharjoitetta ja kuulin sekä tunsin jalassani jonkinmoisen napsahduksen. Kipu oli kova mutta alkuun ajattelin, että ”kyllä tämä tästä kylmällä menee”. Harjoittelin kivusta huolimatta, koska meneillään oli kisakausi enkä halunnut jäädä mistään paitsi. Halusin vain päästä nopeasti treenaamaan kunnolla ja täysillä. Vasen jalkani revähti uudelleen, perässä seurasi oikea. Kroppa petti, koska en ollut kuntoutunut tarpeeksi hyvin ennen treeneihin palaamista. Lopulta jouduin tekemään päätöksen, jota en olisi halunnut tehdä – lopetin voimistelun.


Pohtiessani urheilufysioterapiaa ja mitä se oikeastaan on, tulee mieleeni henkilö, joka tekee toistuvasti useita kertoja päivässä tai useasti viikossa kovia fyysisiä harjoituksia, joissa keho on kovalla kuormituksella ja tämän takia, joku paikka kehossa ei välttämättä pysy harjoittelun ja lajivaatimusten kanssa samalla tasolla. Tämän jälkeen voi syntyä vamma ja sen jälkeen käydään urheilufysioterapeutilla. Urheilufysioterapia on kuitenkin paljon muutakin. Urheilufysioterapeutin asiakkaana voi olla terve, oireileva tai loukkaantunut urheilija. Tämä määrittelee paljon sitä, mihin asioihin urheilufysioterapeutti yhdessä urheilijan ja valmennuksen kanssa keskittyvät. Urheilufysioterapeutin on tärkeää työskennellä yhdessä valmentajien kanssa ja olla valmennuksen tukena, jolloin voidaan pohtia mihin asioihin tarvitaan fysioterapeuttista näkökulmaa. Se voi liittyä esimerkiksi alkuverryttelyn tärkeyteen, yksilö- tai joukkuekartoituksiin. 


Urheilufysioterapialla pyritään moniin asioihin, muun muassa saavuttamaan ja ylläpitämään urheilijan optimaalista toimintakykyä, lisäämään suorituskykyä ja pienentämään loukkaantumisherkkyyttä. Pidän tästä sanasta, jota kurssin vetäjä käytti; ”loukkaantumisherkkyys”. Lähes kaikkialla puhutaan ja käytetään sanaa ennaltaehkäisy. Loukkaantumis-/vammaherkkyyden vähentäminen kuvaa paljon osuvammin sitä, mihin urheilufysioterapia muun muassa tähtää. Urheilussa on aina olemassa loukkaantumisriski mutta olisi tähdättävä siihen, että vammoilta ja loukkaantumisilta vältytään mahdollisimman paljon. Jotta niiltä vältytään, tarvitaan mm. liikkeiden laadun huomioimista sekä tarpeeksi voimaa, jotta liikkeet voidaan suorittaa turvallisesti. Kapasiteettia tulee kehittää riittävän tehokkailla voimaharjoituksilla. Urheilijan käynnissä olevan kauden mukaan määritetään se, keskitytäänkö kapasiteettiin vaiko lajinomaisuuteen. Lajinomaisten harjoitteiden lisäksi urheilijat tarvitsevat jotain muuta, monipuolista harjoittelua. Urheilija voi joutua palaamaan liian nopeasti ”huipulle”, jolloin kuntoutus on vielä kesken eikä urheilija ole saavuttanut optimaalista toimintakykyään eikä niitä voimatasoja, joiden avulla liikkeiden ja suoritusten tekeminen on turvallista. Äkillinen ja liian nopea muutos nostavat loukkaantumisriskiä. Loukkaantumisesta kuntoutuessa on muistettava, että ei tähdätä liian nopeaan paranemiseen vaan suorituskykyiseen palaamiseen. Urheiluun palaaminen yritetään toki tehdä lyhimmässä mahdollisessa ajassa mutta liian nopeaan paranemiseen ei tähdätä ensisijaisesti. 


Urheilevien lasten ja nuorten harjoittelussa mukaan astuu monia lisähuomiota kaipaavia osa-alueita kuten esimerkiksi pituuskasvun merkitys harjoitteluun sekä voima- ja liikkuvuusharjoittelun erilaisuus eri ikäisille lapsille. Joka tapauksessa on tärkeää, että lapset saavat liikkua paljon ja monipuolisesti.


Mitä urheilufysioterapia siis on? Asian tiivistäminen ei ole helppoa, koska urheilufysioterapia on niin monia asioita. Se on esimerkiksi tukemista, tutkimista, ensiapua, kokonaisvaltaista kuntoutusta, suorituskyvyn lisäämistä, hyvinvoinnista huolehtimista ja loukkaantumisherkkyyden vähentämistä. Urheilufysioterapeutti on urheilijan tai joukkueen sekä valmennuksen tuki, jolla on paljon tietoa eri tieteenaloilta sekä itse lajista.

0
Feed

Jätä kommentti