Keho ja mieli = kokonaisuus

Fysioterapeuttimme Lotta aloitti syksyllä 2021 oppimismatkan psykofyysiseen fysioterapiaan. Blogissa hän kertoo koulutuksesta ja sen tuomista ajatuksista ja tuntemuksista. 

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä psykofyysisessä fysioterapiassa sekä asiakkaiden kanssa työskennellessä on ajatus siitä, että ihmisen keho ja mieli ovat yhtä ja muodostavat kokonaisuuden sekä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Niitä ei voida erottaa toisistaan.

”Mikä tuntuu mielessä, tuntuu myös kehossa ja mikä tuntuu kehossa, tuntuu myös mielessä”. Eikö totta?

Opintojen aikana yhtenä tärkeänä osa-alueena on mm. oma itsetuntemus- ja kehotietoisuusprosessi. Kokemuksellista oppimista on paljon, koska psykofyysinen fysioterapia perustuu siihen. Tämän avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää kaikkien kanssa mutta se sopii hyvin esim. trauma asiakkaille, kipu asiakkaille ja syömishäiriöistä kärsiville henkilöille.

Oma kehotietoisuusharjoittelu on pidempiaikainen prosessi ja itse aloitin sen käymällä elämäni ensimmäistä kertaa avannossa! Olipa se kehollinen kokemus, huh!

Lisäksi olen kokeillut mm. kehoskannausta, jonka aikana huomio suunnataan omaan kehoon ja kuulostellaan mm. oman kehon tuntemuksia, tunnistetaan omaa oloa, tunnetilaa ja kehon viestejä.

Takana on nyt kolme lähijaksoa, edessä vielä neljä. Tähän asti olen pitänyt koulutuksesta hyvin paljon ja se tuntuu hyvin kiinnostavalta ja ”omalta jutulta”. Osalle asiakkaistani olen jo ohjannut esim. rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia sekä kehotietoisuusharjoittelua.

Olen aina tehnyt työtäni hyvin kokonaisvaltaisella ajatuksella ja olen jo ennen tätä koulutusta ajatellut, että ihminen on kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat yhtä ja vaikuttavat toisiinsa. Nyt koulutuksen myötä on mukavaa saada uusia käytännön työkaluja työhön.

Pysy kuulolla, niin kerron lisää koulutuksen herättämistä ajatuksista!

0
Feed

Jätä kommentti