Lapsen/nuoren kehonkuvan ja kehosuhteen tukeminen fysioterapiassa

Fysioterapia saattaa joidenkin lasten kohdalla kestää useita vuosia ja lapsen kasvaessa, voi jossakin ikävaiheessa oman erilaisuuden hyväksyminen olla vaikeaa. Nuori voi alkaa pohtimaan sairauttaan tai
vammaansa eri tavoin kuin pienenä lapsena, jolloin positiivisen kehosuhteen muodostaminen voi olla vaikeaa. Tästä syystä positiivinen kehonkuva ja kehosuhde ovat merkittäviä huomioitavia asioita fysioterapiassa.

Kehosuhde kehittyy hyvin moniulotteisesti ja monet tekijät vaikuttavat siihen. Muun muassa omat ihanteemme ja odotuksemme kehoamme kohtaan, persoonallisuudenpiirteet ja minäkäsitys sekä sosiaaliset suhteet ja elämän aikana koetut tapahtumat muokkaavat kehosuhdetta ja vaikuttavat sen
kehittymiseen.

 

Monet asiat voivat haastaa kehosuhdetta, jolloin keho voi ihastuttaa ja vihastuttaa sekä mahdollistaa ja rajoittaa.

 

Positiivista kehosuhdetta vahvistavia tekijöitä on paljon erilaisia ja kun esimerkiksi lapsi tulee tietoisemmaksi omasta kehostaan ja oppii rentoutumaan kehossaan, vaikuttaa se positiivisesti
kehosuhteeseen. Positiivinen kehonkuva ja kehosuhde ovat itsetuntemuksen perusta ja pohja sille, että omaa kehoaan osaa ja pystyy arvostamaan.

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa positiivista kehosuhdetta voidaan vahvistaa kehittämällä lapsen/nuoren
kehotietoisuutta. Erilaisten harjoitusten avulla pysähdytään ja kuunnellaan kehoa, tunteita ja uskomuksia sekä huomioidaan mitä itsessä tapahtuu ja millä tavoin on muodostanut suhteen omaan kehoonsa.

 

Harjoittelun myötä lapsi/nuori oppii oman kehon ja kehon reaktioiden kokemista, tunnistamista ja hyväksymistä.

 

Harjoitukset puretaan aina jollain tavalla (esim. keskustellen, piirtämisen tai korttien avulla) ja harjoitteet valitaan aina yksilöllisesti lapsen/nuoren tilanne huomioon ottaen.

 

Psykofyysisen fysioterapian opinnoissa kirjoitin yhdessä toisen opiskelijan kanssa kehittämistyön aiheeseen liittyen. Mitä haluaisit tietää lisää?

 

Lähteitä ja hyviä kirjoja mitä kannattaa lukea:
- Herrala ym.: Psykofyysinen ihminen
- Jussila & Ohraniemi: Kotona kehossa
- Martin & Saariranta: Mielelläni kehossani
- Meskanen & Strengell: Rakas keho
- Psyfy ry nettisivut
- (Koulutuksen Moodle materiaalit 2022)

0
Feed

Jätä kommentti