Neuropsykiatrisesta valmennuksesta apua arjen pulmiin

Activuksen palvelutarjonta laajenee ja uutena palveluna on neuropsykiatrinen valmennus. Valmentajana toimii Liisa-Maija Unhola, jonka ajatuksiin pääsette tutustumaan tarkemmin tässä blogissa. 

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita kuten keskittymisen ja tarkkaavuudenpulmaa, autismin kirjoa, tunnesäätelyn haasteita, pakko-oireita tai kielellisiä vaikeuksia.

Nepsy-valmennuksessa lapsi tai nuori on keskiössä ja valmennuksen tavoite määritellään yhdessä, ensisijaisesti lapsen tai nuoren omien toiveiden pohjalta. Valmennuksen avulla voidaan auttaa lasta tunnistamaan omia vahvuuksia ja luomaan niiden avulla itselleen toimintatapoja, mitkä auttavat arkisissa asioissa. Konkreettinen tavoite valmennukselle voisi olla vaikka kouluun lähteminen itsenäisesti, kaveritaitojen kehittyminen tai omien tunteiden sanoittaminen ja rentoutumiskeinojen löytyminen arkeen. Toiminnanohjaustaitoja kuten toiminnan aloittamista, toiminnasta toiseen siirtymistä tai mielekkään toiminnan lopettamista voidaan harjoitella yhdessä mm. kuvia ja listoja hyödyntäen. Onnistumisten kautta voidaan tukea lapsen ja nuoren itsetunnon kehitystä myönteisesti.

Nepsyvalmentajana minulle on tärkeää toimia lapsen ja nuoren ehdoilla, hänelle mielekkäin menetelmin ja kannustaen etsiä yhdessä uusia toimintatapoja kokeiltavaksi. Toisinaan jo tavoitteen määrittäminen voi olla suuri ponnistus, mutta sen määrittäminen on tärkeää, jotta tiedämme mitä kohti pyrimme. Tapaamiset voivat toteutua lapsen arkiympäristössä, kotona, koulussa tai vaikka harrastuksessa, mutta myös vastaanotolla. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti lapsen tai nuoren kanssa, mutta yhteistyö perheen kanssa on tärkeää taitojen siirtymiseksi arkeen. Valmennuksen kesto määritellään yksilöllisesti ja se voi tarpeen mukaan olla esim. 5-10 kerran jakso tai pidempi yhteinen matka. Perhe voi saada terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta maksusitoumuksen valmennukseen tai maksaa valmennuksen itse.

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerron mielelläni lisää.

Liisa-Maijaan voit tutustua lisää täällä: https://www.activus.fi/terapeutit

0
Feed

Jätä kommentti